Frezowanie

Skanowanie w laboratorium techniki dentystycznej może wykonać technik  lub każda przeszkolona w tym zakresie osoba za pomocą skanera zewnątrzustnego. Do skanera technik dentystyczny potrzebuje model gipsowy, który umieszcza wewnątrz skanera. Po zeskanowaniu modelu gipsowego technik dentystyczny uzyskuje wirtualny model 3D gotowy do projektowania w CAD podbudów protetycznych. W pracach na implantach zaleca się skanowanie na skanerach 5-osiowych o najwyższej rozdzielczości, dlatego  umożliwiamy także przesyłanie modeli/wycisków z pracami na implantach bezpośrednio do Centrum Frezowania wellCAMdent, gdzie sami wykonamy proces skanowania. 2  

Posiadamy jeden z najdokładniejszych skanerów szwajcarskiej  firmy iMetric. 

Modelowanie Cad

Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do protetyki stomatologicznej pozwala nam na projektowanie wszystkich suprastruktur. Nasz software projektuje następujące podbudowy protetyczne:

 • korony i mosty – podbudowy do licowania porcelaną
 • podbudowy  pod korony pełnoceramiczne
 • korony i mosty pełnoceramiczne
 • korony dzielone
 • korony tymczasowe
 • korony teleskopowe
 • korony anatomiczne na implancie
 • korony na implancie do licowania
 • podbudowy protetyczne na implantach
 • Indywidualne łączniki tytanowe i cyrkonowe* [* cz. koronowa wykonana z tlenu cyrkonu]
 • belki implantologiczne
 • licówki
 • anatomiczne łączniki koron
 • uzupełnienia typu Inlay/onlay
 • rekonstrukcje dentystyczne z modeli woskowych
 • możliwość analizy modelu przed wytworzeniem
 • skomplikowane mosty implantologiczne
 • woskowe indywidualne łączniki

Ponadto dzięki wirtualnemu artykulatorowi każda praca protetyczna zostaje poddana kontroli jakości już na etapie projektowania. 
Nasze oprogramowanie jest systemem całkowicie otwartym. Umożliwia to obróbkę komputerową każdego pliku w formacie STL zeskanowanego ze skanerów różnych producentów.

CAM

Oprogramowanie CAM to system mający na celu integrację fazy projektowania CAD oraz wytwarzania końcowego produktu. Cechą charakterystyczną systemu CAM jest transformacja modeli powstałych w wyniku projektowania CAD na instrukcje maszynowe, pozwalające na wykonanie  poszczególnych prac. W oprogramowaniu CAM nadajemy parametry frezom takie jak ścieżka, prędkość obrotowa wiertła, częstotliwość oscylacji. Przekłada się to, na projektowanie w blanku [krążku materiałowym] w którym miejscu mają zostać wyfrezowane suprastruktury protetyczne. Specjalistyczne oprogramowanie wykorzystuje zdolność frezowania w 5-osiach frezarki, co ma szczególne znaczenie przy wyfrezowywaniu podcieni, do których frezy dochodzą z łatwością. Frezarki o mniej niż 5 osi nie mają możliwości dojścia do miejsc, w których są podcienie.
Nasze oprogramowanie CAM jest wysoce profesjonalnym, używanym w przemyśle oprogramowaniem. Dzięki najwyższej jakości programom jesteśmy w stanie zaprojektować ścieżkę wiertła indywidualnie do każdego przypadku, nie korzystając ze schematów. To właśnie dzięki  wyspecjalizowanym technikom, inżynierom i programom znajdujemy indywidualne rozwiązania dla każdego przypadku osobno. 

Frezowanie sterowane w 5-ciu osiach

W Centrum Frezowania wellCAMdent mamy możliwość frezowania we wszystkich materiałach dostępnych w protetyce. W niezsynteryzowanym oraz w zsynteryzowanym tlenku cyrkonu, PMMA,Trinii, wosku, w chrom-kobalcie oraz tytanie. 

W technologii frezowania powstające elementy protetyczne są wycinane z monobloku. 

Jak powstaje praca frezowana

 1. Lekarz dentysta pobiera wycisk i przekazuje wszelkie konieczne parametry do wykonania pracy.
 2. Wycisk wysyłany jest do Centrum Frezowania wellCAMdent, gdzie odlewany jest model gipsowy.
 3. Skanowanie modelu gipsowego odbywa się na niezwykle precyzyjnym 5- osiowym skanerze iMetric.
 4. Projektowanie pracy w dziale CAD odbywa się przez wysoko wykwalifikowanych techników dentystycznych, którzy na każdym etapie służą wsparciem merytorycznym i technicznym.
 5. Projektowanie w dziale CAM odbywa się przez inżyniera Centrum Frezowania wellCAMdent.
 6. Na tym etapie pracy następuje kontrola jakości podbudowy protetycznej z przymiarką na modelu gipsowym.
 7. Licowanie wybranym przez klienta materiałem.
 8. Ostateczna kontrola jakości i zatwierdzenie każdej pracy protetycznej przed wysłaniem kurierem.

DMG Sauer Ultrasonic 20

Centrum Frezowania WellCAMdent posiada jako jedyne w Polsce najnowocześniejszą sterowaną numerycznie frezarkę  z silnikiem liniowym, pracującą w 5-ciu osiach. Wyposażona w innowacyjną i opatentowaną technologię ULTRASONIC, która  przy pomocy ultradźwięków pozwala na obrabianie w bardzo krótkim czasie najnowocześniejszych, trudno obrabialnych materiałów takich jak: ceramika leucytowa, ceramika dwukrzemowo-litowa, synteryzowany tlenek cyrkonu czy szkło. Jednocześnie zachowuje wysokie parametry gładkości powierzchni i pełne odwzorowanie modelu wejściowego.
Parametry obrabiarki oraz oryginalność systemu ULTRASONIC gwarantują uzyskanie chropowatości powierzchni mniejszą niż 0,2 µm oraz struktury bez mikropęknięć poudarowych. 
Kontrola jakości
Dla sprostania wymaganiom naszych klientów oraz wymaganiom rejestrowym wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie, wszystkie prace wykonywane przez nasze Centrum Frezowania poddawane są skrupulatnej i wnikliwej kontroli jakości. W procesie tym nasza firma spełnia wymagania normy PN-EN ISO 13485:2005 dotyczącej wyrobów medycznych oraz ISO 9001:2008 dotyczącej systemu zarządzania jakością.
Ponadto każda praca protetyczna powstała w Centrum Frezowania WellCAMdent zostaje zatwierdzona przez doświadczonego technika dentystycznego.
Wszystkie maszyny oraz materiały, na których pracujemy posiadają certyfikat CE.