OFERTA

W celu otrzymania szczegółowego cennika prosimy o wypełnienie formularza zapytania:
Administratorem danych osobowych jest N.Z.O.Z. "TECHNODENT" ul. Jana Kilińskiego 4, 99-101 Łęczyca, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@wellcamdent.com, tel. +48 794 794 740. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@wellcamdent.com. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Uwaga

Prace SLM na implantach, które zawierają mocno rozbudowaną, niestandardową (bardzo wysoką lub bardzo szeroką) konstrukcję, mogą być wyceniane indywidualnie przed rozpoczęciem produkcji. Pracownik recepcji lub koordynator jest zobowiązany poinformować Państwa o zmianie ceny przed wykonaniem pracy.