Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TECHNODENT ul. JANA KILIŃSKIEGO 4, 99-100 Łęczyca, NIP7751064435, Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: iodo@wellcamdent.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług protetyczno- stomatologicznych przez WELLCAMDENT.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy przez WELLCAMDENT