Formularz reklamacji

W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza reklamacji. Dodatkowy plik w formacie PDF dostępny jest tutaj.

Administratorem danych osobowych jest N.Z.O.Z. "TECHNODENT" ul. Jana Kilińskiego 4, 99-101 Łęczyca, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@wellcamdent.com, tel. +48 794 794 740. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@wellcamdent.com. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj