Klauzula RODO rekrutacja

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TECHNODENT ul. JANA KILIŃSKIEGO 4, 99-100 Łęczyca, NIP 7751064435,
  2. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowych możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: iodo@wellcamdent.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  4. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji bądź wycofania zgody
  5. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym realizowanym przez NZOZ TECHNODENT.