Masz pytanie? Napisz do nas.

Wyrażam zgodę na używanie przez WELLCAMDENT telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)
Wyrażenie zgodny na prowadzenie marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dobrowolne. Niewyrażenie zgodny nie ma negatywnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług protetyczno- stomatologicznych świadczonych przez WELLCAMDENT jednak uniemożliwi przekazywanie ofert szkoleniowych oraz promocyjnych.